E-2 INVESTOR VISA

Cetățenii din 79 de țări sunt eligibili pentru a primi o viză pentru investitori E-2 atunci când cumpără sau încep o afacere gestionată de ei înșiși în Statele Unite, cu o investiție de aproximativ 100.000 de dolari.

Câteva țări eligibile din Europa de Est și Asia Centrală sunt: Ucraina, Lituania, Letonia, Estonia, Moldova, România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă, Serbia, Armenia, Georgia, Kazahstan, Azerbaidjan, Uzbekistan, Kârgâzstan și Mongolia (Rusia și Belarus nu sunt eligibile).

Any type of a business qualifies. Our E-2 clients include business people who bought semi- trucks, cafes, construction businesses, property management companies, retail stores, etc. To start the E-2 process, it is often sufficient to show a business plan and an escrow account showing that about $100,000 is committed to the business. There is no limit to the size of this business, but any business with an investment amount less than $100,000 will be reviewed carefully by the government and may be denied.

Orice tip de afacere este eligibilă. Clienții noștri pentru viza E-2 sunt oameni de afaceri care au cumpărat semi-camioane, cafenele, afaceri în construcții, companii de administrare a proprietăților, magazine de comerț cu amănuntul, etc. Pentru a începe o procedură pentru viza E-2, este deseori suficient să prezinți un plan de afaceri și un cont de escrow prin care să demonstrezi că aproximativ 100.000 de dolari sunt dedicați pentru afacere. Nu există nicio limită pentru dimensiunea acestei afaceri, dar orice afacere cu o sumă pentru investiții mai mică de 100.000 de dolari va fi verificată cu atenție de către guvern și poate fi refuzată.

PROCEDURĂ, CERINȚE ȘI COMENTARII

1. Investitorul cu viză E-2 poate folosi fondurile proprii sau poate împrumuta fondurile pentru investiția sa în activitatea din SUA de la alte persoane sau companii din orice țară. Va trebui să includem orice documentație de împrumut și orice garanție care este folosită pentru a garanta împrumutul.

2. Investitorul cu viză E-2 trebuie să dețină cel puțin 50% din afacere.

3. Viza E-2 poate fi obținută în aproximativ 2-3 luni. Aceasta nu duce la un Card verde, dar, de asemenea, ea nu interzice investitorului E-2 să caute să obțină un Card verde prin alte proceduri. (de exemplu, Permisul de muncă).

4. Viza E-2 se reînnoiește la fiecare 2 ani și poate fi disponibilă pentru o perioadă nelimitată, cu condiția ca investitorul E-2 să continue să își desfășoare activitatea de afaceri. Soția și copiii investitorului E-2 pot trăi și ei în SUA. Soțul/soția investitorului E-2 se califică în general pentru o autorizație de muncă și poate lucra pentru orice companie. Copiii pot frecventa școala, etc. Investitorul E-2 și membrii familiei pot deschide conturi, pot obține permise de conducere, pot achiziționa proprietăți imobiliare, pot călători în străinătate și se pot întoarce în Statele Unite și, în general, fac tot ce pot face rezidenții permanenți (dar fără a avea o rezidență permanentă).

 

 5. Dacă este necesar, oferim toate soluțiile de achiziție și de management în afaceri pentru o afacere nou înființată sau ajutăm la găsirea și analizarea unei afaceri care urmează să fie achiziționată.

 

 

Prezentul rezumat nu este destinat a fi o consultare juridică și este menit să servească drept descriere generală. Este necesară o consultare juridică înainte de demararea oricărei acțiuni. Vă rugăm să apelați la Chicago Law Group (847) 579-9989.