EB-5 Viză de investitor imigrant

Programul de vize pentru investitori imigranți EB-5 a fost creat pentru a crea locuri de muncă în SUA prin atragerea de capital străin către Statele Unite. Acesta permite anumitor investitori străini să se califice pentru rezidență permanentă. Cerințele de bază pentru acest program sunt o investiție de 1 milion de dolari (sau 500.000 de dolari într-o zonă cu șomaj ridicat sau în zone rurale) într-o întreprindere comercială care va crea locuri de muncă cu normă întreagă pentru cel puțin zece (10) muncitori.

Fondurile pentru investiții pot fi ținute sub formă de escrow, și pot fi eliberate după aprobarea rezidenței permanente. Înființarea unei „noi companii americane” se poate realiza prin oricare dintre următoarele metode:

  1. Crearea unei afaceri originale; 

  2. Achiziționarea activelor unei afaceri existente dacă investitorul aduce modificări substanțiale în organizarea sau funcționarea activității;

  3. Extinderea unei afaceri existente și modificarea substanțială a valorii nete sau a numărului de angajați din companie.

 

O investiție imobiliară pasivă sau simpla deținere de acțiuni nu se califică pentru imigrația din categoria 5 de preferințe. Cu toate acestea, participarea activă ca membru al unui consiliu de administrație al unei companii calificate în care sunt investite fondurile va îndeplini cerințele. Rezidența permanentă este condiționată pentru primii doi ani în cadrul categoriei a cincea de preferințe pentru imigranți.

Cu puțin timp înainte de al doilea an de rezidență permanentă al investitorului, investitorul trebuie să demonstreze că investiția a fost valorificată corespunzător, afacerea rămâne viabilă și că ea continuă să îndeplinească toate celelalte cerințe. În acel moment, Serviciul de Cetățenie și Imigrare din SUA va acorda rezidența permanentă necondiționată investitorului și membrilor familiei sale, dependenți de acesta.

Centre regionale

De asemenea, investitorul poate alege să investească într-un „centru regional” pre-aprobat.

USCIS definește un Centru regional ca „orice entitate economică, publică sau privată, care este implicată în promovarea creșterii economice, îmbunătățirea productivității regionale, crearea de locuri de muncă și creșterea investițiilor de capital intern.” În termeni mai simpli, un Centru regional este o zonă desemnată de către USCIS ca fiind eligibilă pentru a primi capitalul investitorilor imigranți.

 

 

Prezentul rezumat nu este destinat a fi o consultare juridică și este menit să servească drept descriere generală. Este necesară o consultare juridică înainte de demararea oricărei acțiuni. Vă rugăm să apelați la Chicago Law Group (847) 579-9989.