Rude apropiate & Categorii de preferințe

Cetățenii SUA și rezidenții permanenți legitimi pot sponsoriza anumite rude pentru rezidența permanentă în Statele Unite. Rudele care au fost desemnate ca fiind eligibile pentru reședința permanentă sponsorizată de familie sunt grupate în diferite categorii.

Familia dumneavoastră: Rude apropiate

Conform legii privind imigrația din SUA, "Rudele apropiate" ale cetățenilor SUA sunt soții, părinții cetățenilor adulți din SUA (peste 21 de ani) și copiii necăsătoriți ai cetățenilor SUA.

Categorii de preferințe

Vizele pentru imigrația sponsorizată de familie pentru rude, altele decât rudele apropiate, sunt supuse limitărilor numerice și sunt clasificate după cum urmează:

  • De gradul 1 (F1): pentru fii sau fiice necăsătorite ale cetățenilor SUA,

  • De gradul 2 (F2A și F2B): pentru soții și copiii rezidenților permanenți (F2A) și fiii și fiicele necăsătorite (în vârstă de 21 de ani sau peste) ale rezidenților permanenți (F2B),

  • De gradul 3 (F3): pentru fiii și fiicele căsătorite ale cetățenilor SUA,

  • De gradul 4 (F4): pentru frații și surorile cetățenilor SUA care au vârsta de 21 de ani sau mai mult.

 

Un plafon (limită) se aplică numărului de imigranți sponsorizați de familie care pot fi admiși anual în Statele Unite. Rudele apropiate ale cetățenilor SUA nu sunt supuse restricțiilor numerice privind vizele aplicabile rudelor din celelalte categorii de viză obținute în baza familiei. În plus, există limite în cadrul fiecărei categorii bazate pe familie cu privire la numărul de vize care sunt disponibile pentru rudele din fiecare stat străin. În consecință, există întârzieri la vize pentru categoriile de preferințe. Aceste limitări și întârzieri sunt publicate lunar în Buletinul Vizelor.

 

 

Prezentul rezumat nu este destinat a fi o consultare juridică și este menit să servească drept descriere generală. Este necesară o consultare juridică înainte de demararea oricărei acțiuni. Vă rugăm să apelați la Chicago Law Group (847) 579-9989.