Cardul verde pentru căsătorie

Dacă sunteți cetățean american sau aveți rezidenți legali permanenți și doriți să solicitați o viză de imigrant pentru soțul/soția dvs., trebuie să îndepliniți anumite cerințe și obligații legale. Trebuie să demonstrați Serviciului de cetățenie și imigrare din Statele Unite (USCIS) că dvs. și soțul/soția imigrant/ă aveți o căsătorie adevărată.

În general, o căsătorie valabilă acolo unde a fost efectuată este considerată legală, cu excepția cazului în care încalcă politicile publice. În plus, în calitate de solicitant, trebuie să demonstrați că această căsătorie nu a fost încheiată în scopul evitării legilor privind imigrația. Este posibil ca o căsătorie să nu fie recunoscută ca fiind încheiată în scopul imigrării, în ciuda faptului că este o căsătorie legală.

Imigrația bazată pe căsătorie a fost subiect al controverselor datorită faptului că o relație de căsătorie deseori nu poate fi măsurată în mod obiectiv din punctul de vedere al veridicității acesteia.

Când este o căsătorie considerată validă?

Căsătoria dvs. este considerată validă în scopuri de imigrare dacă, dvs. în calitate de cuplu intenționați să aveți o viață împreună și să vă asumați anumite îndatoriri și obligații. În cazul în care se constată că singura intenție de a perfecta o căsătorie a fost asigurarea rezidenței soțului imigrant în Statele Unite, Serviciul de Cetățenie și Imigrare (USCIS) SUA va considera că respectiva căsătorie este frauduloasă sau "falsă" și nu este valabilă pentru imigrație.

 

 

 

Prezentul rezumat nu este destinat a fi o consultare juridică și este menit să servească drept descriere generală. Este necesară o consultare juridică înainte de demararea oricărei acțiuni. Vă rugăm să apelați la Chicago Law Group (847) 579-9989.