Vizele R pentru lucrătorii religioși

Viza (R) pentru lucrătorii religioși este destinată cetățenilor străini veniți în Statele Unite pentru a lucra temporar într-o funcție religioasă. Lucrătorii religioși includ persoane care își desfășoară activități de preoție sau care lucrează într-o vocație sau profesie de natură religioasă pentru sau la cererea unui cult religios care are o organizație religioasă non-profit de bună credință în Statele Unite. Solicitantul trebuie să fi fost membru al cultului timp de cel puțin doi (2) ani care preced imediat perioada cererii pentru statutul de lucrător religios.

Lucrător religios: Cine este eligibil?

Lucrătorii religioși se referă la „slujitori ai religiei”, care sunt autorizați de un cult recunoscut să conducă rugăciunea religioasă și să îndeplinească alte atribuții de obicei îndeplinite de membrii clerului din acel cult. Termenul nu se aplică predicatorilor laici sau persoanelor neautorizate să îndeplinească atribuții ale clerului. O „vocație religioasă” înseamnă o chemare către viața religioasă, evidențiată prin demonstrarea unui angajament pe tot parcursul vieții (cum ar fi depunerea de jurăminte).

 

Exemplele includ călugărițe, călugări și confrați. Sarcinile principale ale unei „profesii religioase” trebuie să se refere la o funcție religioasă tradițională și să fie recunoscute ca îndeplinind crezurile și credințele religioase ale cultului; posturile care sunt în principal administrative sau legate de suport nu sunt incluse (cum ar fi cele de administratori, lucrători la întreținere, funcționari, colectori de fonduri, solicitanți de donații sau ocupații similare).

Deținătorii de vize R pot rămâne în Statele Unite pentru până la cinci (5) ani pentru a-și exercita profesia.

Soții și copiii deținătorilor de vize R

Soților și copiilor necăsătoriți cu vârsta sub 21 de ani li se poate acorda statutul de viză R-2. Aceștia se pot implica în programe de studiu cu normă întreagă sau part-time, dar nu se pot angaja în Statele Unite.

 

 

 

Prezentul rezumat nu este destinat a fi o consultare juridică și este menit să servească drept descriere generală. Este necesară o consultare juridică înainte de demararea oricărei acțiuni. Vă rugăm să apelați la Chicago Law Group (847) 579-9989.